Blogg

VD-bloggen: sparpaket, samarbetsformer och nya projekt


 

191206 TOP

Det här är den första VD-bloggen för i år. Nu går vi in i ett nytt decennium och vi har en spännande tid framför oss. Vi har stora möjligheter att få vår sport att växa.

Alla utgifter ses över

I den senaste bloggen berättade jag om Svensk Galopps svåra ekonomiska läge. Formerna för sportens framtida finansiering är fortfarande under diskussion i ATGs styrelse.

Oavsett finansieringsform så är det tydligt att vi behöver spara pengar.

Styrelsen har beslutat om ett sparpaket för prismedel, något som sportchef Dennis Madsen bloggade om tidigare i veckan. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande kan erbjuda ett mycket bra prismedelpaket, jämfört med många andra länder.

Givetvis gäller sparpaketet inte enbart prismedel. Varenda utgift ses över och vi har skurit rejält på alla områden inom organisationen.

Alla större investeringar är satta på paus. Beträffande en ny bana i Skåne så jobbar styrelsen fortsatt med detta projekt, men eftersom vi fortfarande diskuterar formerna för vår framtida finansiering med ATG och ST, så vet vi ännu inte vilken rörelsekapacitet vi har.

Fungerande samarbeten

Svensk Galopps organisation är väldigt slimmad men ändå väl fungerande. Att det fungerar så bra är mycket tack vare att vi har väl inarbetade system, processer och samarbetsformer.

Ett exempel är samarbetet kring sparpaketet av prismedel. Det var styrelsen som beslutade i frågan, men det var tävlingskommittén som lade fram rekommendationerna för hur sparpaketet skulle se ut.

Tävlingskommittén är väl förankrad bland de aktiva i den svenska galoppsporten och alla intressegrupper är representerade. Kommittén fick i uppdrag att lägga fram ett sparförslag på 15,8 miljoner kronor och deltagarna kunde snabbt nå en samsyn. Det är ett bevis på att kommittéarbetet fungerar på ett mycket bra sätt.

Att vi har dessa kommittéer är till stor hjälp för organisationen. Det finns kommittéer för tävlings-, reglementes-, avels- och licensfrågor. Alla kommittéer är väl förankrade inom sporten med representanter som har stora kontaktnät. Det fungerar väldigt väl.

Bli medlem i ett sällskap!

När det gäller stora politiska förändringar så har vi också ett bra regelsystem. Organisationen jobbar under styrelsen och i förlängningen ägarna, dvs. de tre galoppsällskapen.

Sällskapen väljer fullmäktigerepresentanter. Varje enskild fullmäktigeledamot har rätt att lägga fram motioner om hur sporten ska formas i framtiden. Motionerna tas upp på vår- eller höststämma och organisationen får anpassas efter de beslut som tas.

Det är genom galoppsällskapen man kan påverka. Jag vill uppmuntra alla som är involverade i eller intresserade av galopp att bli medlem i ett sällskap – Stockholms Galoppsällskap, Göteborgs Galoppsällskap eller Skånska Fältrittklubben.

Avtal med Trygg Hem

I det här svåra ekonomiska läget behöver vi förstås inte bara spara, utan också titta på möjliga intäkter. Vi har bland annat höjt ett antal avgifter.

Ett större och mer långsiktigt projekt sker tillsammans med Trygg Hem. Vi har skrivit ett avtal mellan Svensk Galopp och Trygg Hem för att utveckla en del av marken på Bro Park.

Förhoppningen är att utveckla området i närheten av infarten till Bro Park. Det gäller i första hand bostadsrätter. Det handlar dels om att få ett ordentligt kassatillskott, dels att göra området mer attraktivt och dels om att kunna erbjuda de som arbetar med galoppsporten bostadsmöjligheter i närheten av banan.

Vi har kommit en bit på väg och jag ser fram emot att rapportera mer om det i kommande bloggar.

Andra positiva nyheter när det gäller Bro Park är att det börjar bli snyggt på innerplan. Dessutom har vi byggt vinteranpassade spolboxar vid gäststallarna och är snart klart klara med ett provtagningsstall vid gäststallarna. För tillresande tränare och hästskötare kommer det snart finnas en värmestuga med toalett vid gäststallområdet.

Ser framåt

Nu ser vi framåt inför 2020. Under året fortsätter vi med att tävla på framförallt onsdagar och söndagar, vilket ger sporten en kontinuitet och en tydlighet.

Vi jobbar vidare med att försöka få fler att upptäcka galoppsporten. Vi kommer att fokusera på värdskap och att göra anläggningarna trivsamma för att säkerställa att alla känner sig välkomna till banorna på våra tävlingsdagar. Dessutom kommer vi att prioritera och highlighta ett antal stora tävlingsdagar, där Nationaldagsgaloppen är navet.

Vi behöver tänka nytt för att få sporten ska växa, och vi behöver prioritera att nå ut.

fredrik_reuterskiold_JMVZSYU

Fredrik Reuterskiöld

VD Svensk Galopp