Nyheter

Ingen Lopez i Derbyt – Galoppöverdomstolen sa nej

Publicerad
Förra året dominerade Carlos Lopez totalt Derbydagen på Jägersro, sex stora segrar och han var kung. I år får han inte vara med.
Plata_O_Plomo_80
Carlos Lopez/Plata O Plomo Foto: Stefan Olsson

Han är avstängd efter att ha blivit dömd för felaktigt bruk av spö på Bro Park den 30:e juni. Lopez har sedan vänt sig till Galoppöverdomstolen för att få straffet inhiberat, men fått nej.

Med hjälp av advokat Dag Holmen har Lopez vänt sig mot domen och yrkat på att ridförbudet upphävs.

Efter att ha studerat både publik och patrullfilm, den senare även i slowmotion, beslutade en enig galoppdomstol att straffet ska stå kvar.

I domen står det:

”Bestämmande för utgången av Galoppöverdomstolens prövning av Carlos Lopez yrkande om inhibition av lokala galoppdomstolens beslut om ridförbud på grund av felaktigt bruk av spö är således om det enligt Galoppöverdomstolen framstår som troligt att Carlos Lopez kommer att vinna framgång med sitt överklagande när Galoppöverdomstolen senare prövar detta i sak. Efter att ha granskat filmerna från löpning gör Galoppöverdomstolen den bedömningen att så inte kommer att vara fallet. Förutsättningar att bevilja Carlos Lopez inhibition saknas därmed”. 

Lopez hävdade också att straffet skulle bli extra kännbart då det drabbar en storloppsdag, men enligt praxis ska det inte spela någon roll. Vi citerar ett tidigare fall som Göd hänvisar till i domen:

Att det ådömda ridförbudet får besvärande konsekvenser för Nelson De Souza, hästägare och tränare inser Galoppöverdomstolen. Detta är dock inget som galoppdomstolarna enligt 8 kap 11 § RG har möjlighet att ta hänsyn till vid straffmätningen. 

Med andra ord; det spelar igen roll vilken dag ridförbudet drabbar ryttaren.

Det blir ingen Carlos Lopez i Svenskt Derby den 14:e juli.