Blogg

Tufft ekonomiskt läge för Svensk Galopp

 Svensk Galopp är i ett mycket svårare ekonomiskt läge än vad vi någonsin har i varit tidigare.

Man kan säga att Svensk Galopp har två plånböcker: en plånbok för den löpande verksamheten och en plånbok för investeringar. Den löpande verksamheten finansieras till stor del genom utbetalningar från ATG. Investeringarna finansieras genom utbetalningarna från Täby Galopp-försäljningen.

Tidigare betalade ATG ut allt överskott till travet och galoppen. De här pengarna använde vi för att finansiera den löpande verksamheten, vilket inkluderar prispengar och drift av galoppbanorna. Den 1 januari 2019 trädde den nya regleringen av spelmarknaden i kraft. Sedan dess är vi inne i en ny värld. Idag finansieras den löpande verksamheten istället genom en utdelning baserad på ATG:s vinst och intäkter från ATG för bild- och ljudrättigheter och sponsorskap (BTS). Utöver detta tillkommer förstås vissa andra intäkter, såsom insatser och anmälningar, entréavgifter, uthyrning av stallplatser och sponsoravtal med andra företag.

Utdelningen från ATG får vi därför att vi äger 9.99 procent av ATG:s aktier. Precis som vid vilket aktieinnehav som helst så är utdelningen helt beroende av företagets vinst. Det här gör att vi är direkt beroende av ATG:s resultat. ATG verkar numera på en konkurrensutsatt marknad och har gjort stora investeringar i nya spelprodukter. Därför förväntas årets resultat vara mycket lägre än tidigare år.

BTS-avtalet, som det kallas, är ett avtal som vi har skrivit ur ett konkurrensneutralt perspektiv med ATG. Det reglerar vad vi ska fakturera ATG för bild och ljud från tävlingarna. Avtalet inkluderar också vissa exklusiva sponsoravtal t.ex. Nationaldagsgaloppen.

Svensk Galopp lever i en lyxfälla. Trots utdelningen från ATG, intäkterna som regleras i BTS-avtalet och övriga intäkter så kommer vi ändå att gå med ett stort underskott i år, för det täcker inte upp för vad vår verksamhet har kostat. Vi har lånat pengar av ATG som kommer att kvittas mot årets utdelning. Utdelningen förväntas bli mycket mindre än vad vi har lånat.

Från och med nu måste vi anpassa oss till de pengar som vi tjänar.

Utöver detta så har separationen varit kostsam för både trav- och galoppsporten. Det har ytterligare skakat om Svensk Galopps ekonomiska situation. ”Skiljsmässokostnaderna” är enorma för oss, i synnerhet inom IT.

Besparingar väntar

Vi jobbar just nu med att färdigställa en ekonomisk plan för sportens medel mellan år 2020 och 2023, där vi måste anpassa oss efter våra intäkter i den ”nya världen” på den omreglerade marknaden. Det är förstås en svår omställning.

Under de senaste två åren har vi förberett organisationen på att det kan komma tuffare tider för galoppsporten. Bland annat har vi slimmat Svensk Galopp AB. Vi är nu 10 personer färre som jobbar inom organisationen jämfört med för två år sedan. Vi måste dock komma ihåg att vi har en resurskrävande organisation med en rad olika roller och med tävlingar på tre geografiska platser.

Vi har nu fått i uppdrag av styrelsen att göra ytterligare besparingar. Under 2020 kommer vi att se en hel del konkreta åtgärder. Det blir färre löpningar, färre tävlingsdagar och vi kommer behöva minska prispengarna med ca 15 miljoner kronor. Mer om hur detta ska gå till har Dennis Madsen skrivit om i sin blogg.

Inom andra delar av organisationen har vi också minskat rejält på budgeten. Men vi måste också satsa inom vissa områden för att kunna växa och vända på den här trenden. Vi måste öka vår attraktionskraft och lyfta fram våra stora evenemang. Nu är det viktigt att vi blir mer affärsmässiga. Det har vi inte behövt vara tidigare när vi var garanterade stora intäkter varje år.

Investeringar på paus

Utbetalningarna från försäljningen av Täby Galopp dröjer. Under 2020 kommer det inga pengar, trots att så var planerat. 2021 kommer det en utbetalning men den är sannolikt mindre än vad vi estimerat från början. Den här utbetalningen kommer vi att behöva använda för att betala av befintliga lån. Det här innebär att alla investeringar sätts på paus. Det enda undantaget är en maskinhall på Bro Park, vilket vi måste bygga enligt lag.

I sociala medier har det ryktats att projektet med en ny bana i Skåne är nedlagt. Det stämmer inte. Styrelsens ambition är absolut att det ska bli en bana i Skåne men just nu är projektet satt på paus till dess att den finansiella situationen har retts ut.

Att hitta en väg framåt för galoppsporten i Skåne ser styrelsen som en av de allra högsta prioriteringarna. Det är en mycket viktig fråga.

Vi kommer avvakta med bygget av den planerade läktarbyggnaden i Göteborg till vi har finansiering för projektet.

Gediget arbete för styrelsen

Svensk Galopps styrelse har förstås en nyckelroll i det ekonomiska arbetet. De har ett stort arbete framför sig för att lösa denna svåra ekonomiska sits som vi har hamnat i på grund av yttre ekonomiska omständigheter.

Styrelseledamoten Leif Zetterberg gick tyvärr bort nyligen. Hans bortgång är en stor förlust för Svensk Galopp. Han var oerhört kompetent och erfaren. Dessutom var Leif mycket lösningsorienterad i svåra tider.

Styrelsens ordförande Per Larsson avgick för några veckor sedan. Tillförordnad ordförande är Anders Lilius. Han har minst sagt fått en tuff start på sitt ordförandeskap i och med den här ekonomiska situationen. Är det någon som kan klara det så är det Anders, som har erfarenheter från andra företag i ekonomisk kris. I en intervju tidigare i december berättade Anders om sina erfarenheter och hur han ser på sin nya roll.

Styrelsen består nu av fem personer, vilket innebär att den är beslutsför. Styrelseledamöterna kommer att klara av arbetet fram till ordinarie stämma, så ett fyllnadsval är inte nödvändigt.

Nytt aktieägaravtal diskuteras

Aktieägaravtalet med Svensk Travsport gällande ATG är en annan diskussion som pågår just nu och som är nära kopplad till separationen.

Om ATG ska kunna ge ett koncernbidrag till Svensk Travsport så måste Svensk Galopp sälja minst en aktie till Svensk Travsport. Det är en komplicerad fråga och dessa diskussioner är långt från avslutade.

Blir det aktuellt med ett nytt aktieägaravtal måste vi kalla till en extrastämma då det är fullmäktige som tar beslut i frågan. Jag återkommer med mer information om detta om och när det blir aktuellt.

Några avslutande ord

Vi har en tuff tid framför oss men vi kommer att reda ut det här tillsammans. Andra länder har gått igenom de här stålbaden och nu är det vår tur.

Samtidigt ser jag positivt på framtiden för den svenska galoppsporten. Vi har en fantastisk sport, fina anläggningar och ett bra tävlingspaket med bra prispengar ur ett internationellt perspektiv.

Trots de allvarliga orden i den här bloggen så vill jag förstås passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Nu ser vi framåt mot 2020 års tävlingssäsong, som inleds redan den 5 januari.

fredrik_reuterskiold_JMVZSYU

Fredrik Reuterskiöld

VD Svensk Galopp